Wszystkie konkurencje odbedą się na stadionie bocznym COS (program minutowy Igrzysk)

Piłka nożna kobiet (5 osób + 3)
lista startowa   ,   wyniki

 Piłka nożnaShow Gallery
Siatkówka na trawieShow Gallery
 czwórbój władzShow Gallery
 Sporty siłoweShow Gallery
 
 
 
 
 

Piłka nożna mężczyzn (5 osób + 3)
lista startowa   ,   wyniki

Piłka siatkowa kobiet (3 osoby + 1)
lista startowa   ,   wyniki

Piłka siatkowa mężczyzn (3 osoby + 1)
listy startowe   ,   wyniki

Przeciąganie liny kobiet (5 osób)
lista startowa   ,   wyniki

Przeciąganie liny mężczyzn (5 osób)
lista startowa   ,   wyniki

Czwórbój władz (3 osoby)
lista startowa   ,   wyniki

Wyciskanie odważnika 17,5 kg
lista startowa (-85 kg) wyniki       lista startowa (+85 kg)  ,  wyniki

Przerzucanie opony
lista startowa   ,   wyniki